Rädda flodkräftan

Sedan 2010 är flodkräftan klassad som "Akut hotad" i Artdatabankens röda lista. Orsaken är att flodkräftan har en mörk utveckling, huvudsakligen pga. att människor orsakar pestutbrott genom illegala utplanteringar med den invasiva och pestbärande signalkräftan. Det krävs stora informationsinsatser och praktiska åtgärder för att förhindra att illegala utplanteringar ska ske. Denna hemsida avser sprida information om flodkräftor.

Den som ansvarar för sidan är Kräftmannan AB, som drivs av Tomas Jansson. Företaget arbetar aktivt i framförallt Värmland och Västra Götaland med att genomföra olika uppdrag för att bevara och vidareutveckla de bestånd av flodkräftor som finns kvar.

Om rädda flodkräftan

 

Senaste nytt

Åldersbestämning av kräftor - kan man göra något åt så kallade ”dvärgbestånd” av sötvattenskräftor.
dec 6, 2019 | Det är sedan tidigare känt att det i vissa vatten bildas sk. "dvärgbestånd" av flodkräftor såväl som signalkräftor, dvs. många, många men små kräftor. Liknande fenomen är också väl kända från kräftodlingar av andra arter runt om i världen.
Läs rapporten här

Provfiske efter signalkräftor i Stora Le, Västra Götaland, 2019
nov 29, 2019 | 2018 kunde provfisket påvisa en kraftig nedgång av signalkräftbeståndet. 2019 kan vi konstatera att nedgången fortsätter.
Totalt fångades 153 kräftor, medeltätheten för antal kräftor per mjärde och natt var så lågt som 2,5 kräftor vilket kan jämföras med 13,8 kräftor per mjärde 2017, en dramatisk nedgång i tätheterna.
Läs rapporten här

Provfiske efter signalkräftor i Stora Le, Västra Götaland, 2018
feb 13, 2019 | Sammanlagt gjordes 60 ansträngningar under en natt (d.v.s.60 burnätter). Totalt fångades 214 kräftor, medeltätheten för antal kräftor per mjärde och natt var så lågt som 3,6 kräftor vilket kan jämföras med 13,8 kräftor per mjärde 2017, en dramatisk nedgång i tätheterna.
Läs rapporten här

Provfiske efter kräftor i Yngnesjö
feb 13, 2019 | Provfisket 2018 i Yngnesjö, föranleddes av det pestutbrott som skedde 2016 i Askesjö. Provfisket är att led i att försöka utreda om pestspridningen kom från Yngnesjö. Sedan tidigare har provfiske genomförts i Askesjö, hösten 2016 utan att påvisa varken flod- eller signalkräftor. Misstanken ligger i att någon olagligen planterat ut signalkräftor i Askesjö eller i tillflöden.
Läs rapporten här