Rädda flodkräftan

Sedan 2010 är flodkräftan klassad som "Akut hotad" i Artdatabankens röda lista. Orsaken är att flodkräftan har en mörk utveckling, huvudsakligen pga. att människor orsakar pestutbrott genom illegala utplanteringar med den invasiva och pestbärande signalkräftan. Det krävs stora informationsinsatser och praktiska åtgärder för att förhindra att illegala utplanteringar ska ske. Denna hemsida avser sprida information om flodkräftor.

Den som ansvarar för sidan är Kräftmannan AB, som drivs av Tomas Jansson. Företaget arbetar aktivt i framförallt Värmland och Västra Götaland med att genomföra olika uppdrag för att bevara och vidareutveckla de bestånd av flodkräftor som finns kvar.

Om rädda flodkräftan

 

Senaste nytt

Flodkräfta och kalkning
okt 19, 2021 | Ny rapport om "Kalkningens betydelse för flodkräftor".
Läs rapporten här

Aqua reports 2021:4
apr 13, 2021 | Kräftbestånden i Hjälmaren, Vänern och Vättern
En utvärdering av provfisken och provtagningar av yrkesfiskarnas fångster 2020
Läs rapporten här

Konferens på Gotland
okt 20, 2020 | Konferens på Gotland om kräftodling och vattenbruk Sötvattenskräftodling och kräftfiske samt vattenbruk generellt var huvudtema på en lokal och regional konferens, som ägde rum på Uppsala universitet – Campus Gotland i Visby, i augusti 2019. Ta del av intressanta presentationer om bl.a. kräftodling här.

Eliminering av signalkräfta på Gotland
sep 3, 2020 | En redovisning av utförda åtgärder inom åtgärdsprogrammet för bevarande av flodkräfta under 2007-2009.
Läs rapporten här