odla flodkräftor

Flodkräftodling i dammar
Källarodling
Undersökning av fysikaliska och kemiska parametrar som påverkar flodkräftans överlevnad och reproduktion i en sötvattensmiljö. 
Startfôr til juvenil edelkreps (Astacus astacus).

Intresserad av att odla flodkräfta? Kräftodlingens ABC är ett utbildningspaket och innehåller en handbok, information om flodkräftor, kräftpest samt om stöd och bidrag, samt en film som finns fritt tillgänglig på Youtube.

Läs mer här